Welkom op de website van InsideAut

InsideAut ondersteunt mensen met autisme en een normale intelligentie; mensen die ondanks hun verstandelijke begaafdheid als gevolg van hun autisme sociale beperkingen kennen en in een sociaal isolement terecht dreigen te komen; mensen wier psychisch functioneren onder druk staat en voor wie het vertonen van probleemgedrag niet zelden de enige manier van communiceren is.
InsideAut richt zich in het bijzonder op de ondersteuning van deze mensen. Het kan daarbij zowel om kinderen, jongeren als ouderen gaan.
Ook zet InsideAut zich in om partners, ouders, verzorgers en collega-ondersteuners nauw te betrekken bij de ondersteuning.
 

InsideAut staat voor een positieve benadering;
uitgaan van mogelijkheden; vertrouwen en geloofwaardigheid.
Deskundigheid en een goede sfeer zijn daarbij vanzelfsprekendheden.De werkwijze van InsideAut stoelt op twee belangrijke pijlers: enerzijds betreft dat het aanbrengen van een duidelijke en begrijpelijke structuur in de dagen en het leven van mensen met autisme. Anderzijds legt zij de nadruk op het vergroten van inzicht en zelfbewustzijn. Deze combinatie levert uiteindelijk een belangrijke bijdrage aan het kunnen verkrijgen of terugkrijgen van de regie over het eigen leven, waardoor een zo zelfstandig mogelijk leven mogelijk wordt of mogelijk blijft.


De Stichting InsideAut maakt deel uit van het Convenant Autisme Noord Holland Noord.


 


CONTACT:


Vanuit onze vestiging in Alkmaar bieden wij diensten aan in de regio's Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland. Iedereen tussen de 0 en 80 jaar is welkom. Wilt u zich aanmelden voor een vorm van ondersteuning, neem dan contact op via 072 - 750 33 44 of 06 - 23 777 624, via de mail of maak gebruik van het digitale aanmeldingsformulier (zie onder AANMELDEN in het menu hiernaast).
 
 


ACTIVITEITEN UITGELICHT

Filosofie is 1x per 14 dagen op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur! !
Fotografie is op de vrijdagavond van 19.30 tot 21.30 uur 1x per 14 dagen. Voor deze jaartraining kunt u zich nog aanmelden!!
Tekenen is 1x per 14 dagen op de zaterdag 13.30 tot 15.30 uur, in de oneven weken! !
Jongeren eetcafé van 16.00 tot 19.30 uur, deze activiteit is 1x per 14 dagen, in de oneven weken !!
Nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw nieuw  Rots en Theater, deze jaartraining voor volwassenen heeft nog een beperkt aantal plaatsen.
Rots en theater is 1x per 14 dagen op de maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur!!
Rots en theater is er ook voor jongeren 1x per 14 dagen op de zaterdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur!!
• Vanaf januari start een nieuwe reeks Back on track .
Back on track is een 13 wekelijkse training waarbij terugkeer in het arbeidsproces en/of scholing het doel is. De training is voor mensen met autisme en een normale intelligentie van 16 tot 30 jaar. Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.30 uur!!

Voor vragen kunt u mailen naar "

Meer omtrent onze activiteiten zie onze website en op Facebook.! ! ! Alle activiteiten vinden plaats op de Wageweg 66 te Alkmaar
 


STAGIAIRE BIJ INSIDEAUT 2017 - 2018
AANPASSING VAKANTIEPROGRAMMA 2017


Bij hoge uitzondering ivm vakantie en ziekte!!!

De eetcafés op de MAANDAG en VRIJDAG gaan in de zomervakantie DOOR.

DICHT OP:
-   Maandag 14 augustus 2017
-   Vrijdag 25 augustus 2017

Dit betekent:

-  dat het dinsdageetcafe van 29 augustus en 5 september en 12 september 2017 dicht is!!!
-  dat het woensdageetcafe van 13 september 2017 NIET doorgaat!!

Eerste (overige activiteiten) na de zomervakantie:
 

  • Rots & Theater: Zaterdag 16 september ‘17
  • Lunchcafé: Zaterdag 16 september ‘17
  • Tekenen:   Zaterdag 16 september ‘17
  • Fotografie: Vrijdag 15 september ‘17
  • Rots & Theater: Maandag 25 september ‘17
  • Dinsdageetcafe: Dinsdag 19 september ‘17
  • Woensdageetcafe: Woensdag 20 september ‘17


Bij vragen kunt u mailen naar

Aanmelden via de website

Namens Team InsideAut

Wageweg 66
1811 MK Alkmaar
0727503344
www.insideaut.nl 
facebook_icon_001_001.png    linkedin_small_003.png   twitter_small_002.png